Description

Figure i predmeti od meke i lako obradive gline se mogu susiti na sobnoj temperaturi, dok pecenjem na temperaturi iznad 1000?C dobijaju karakteristike porcelana. Oblikovane figure i predmeti od gline se mogu susiti, peci, brusiti, lakirati, bojitI