Description

Glinamol je lako obradiva masa za oblikovanje na bazi gline, koja se nakon susenja na vazduhu okameni i bez pecenja dobija trajnu cvrstinu. Glinamol se prilikom oblikovanja i susenja ne lomi i ne puca, a figure i predmeti od glinamola se mogu brusiti, lakirati, bojiti.?